Skip to content

ความเชี่ยวชาญ ความลึกซึ้ง คำมั่นสัญญาของเรา ​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อ 2560 เพื่อให้บริการ Wealth Management, Private Banking และ Private Fund กับลูกค้าคนพิเศษของเรา

MOK SWEE MENG, CFA FRM

กรรมการผู้จัดการ

คุณค่าของเรา

  • ตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าอย่างเต็มเปี่ยม
  • ประสบการณ์การลงทุนที่เชี่ยวชาญ
  • ออกแบบการลงทุนเฉพาะบุคคล
  • ออกแบบการลงทุนสำหรับคุณ

บริการของเรา

HOT Products

ข้อมูลข่าวสาร

ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ “ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ”

– เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจ สูงเกินจริง
– ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจน
– ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุน
– รับประกันผลตอบแทน อ้างว่าไม่เสี่ยง
– แอบอ้างชื่อ ภาพ โลโก้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ
– ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบ
– ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานสัมมนา

กลุ่มบริษัทในเครือไอร่า

Double Happiness


This will close in 0 seconds

Capital Protection 100%

Super Return

Bull Win
FX - EUR/USD
Bear Win
FX- EUR/USD

This will close in 0 seconds

KIKO / Option strategies


This will close in 0 seconds

Thematic fund


This will close in 0 seconds

International Fund/Country fund


This will close in 0 seconds

Equity growth fund


This will close in 0 seconds

Equity big cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity mid & small cap Fund


This will close in 0 seconds

Equity signature fund


This will close in 0 seconds

Equity value Fund


This will close in 0 seconds

Equity dividend fund


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Eng


This will close in 0 seconds

AIAM Insight History Th


This will close in 0 seconds